0948 68 2349

VIỆT THÔNG MINH

Việt Thông Minh là công ty chuyên đào tạo và bồi dưỡng Tiếng Anh cho mọi lứa tuổi.
Địa chỉ: 82 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Quốc Luật đã hỗ trợ Việt Thông Minh trong quá trình hoạt động kinh doanh với các dịch vụ
Dịch vụ Thành lập công ty (theo yêu cầu): Thực hiện từ ngày 13/10/2015 đến ngày 28/10/2015
Dịch vụ Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh (người đại diện pháp luật): thực hiện từ ngày 20/01/2016 đến ngày 24/01/2016