0948 68 2349

CODERSCHOOL

CoderSchool cung cấp huấn luyện chất lượng cao và nhanh cho các học viên trong iOS, Android, React Native và Ruby on Rails.
Chương trình giảng dạy của CoderSchool đã được phát triển ở Silicon Valley và được chính thức sử dụng tại Facebook. Nó cũng đã được sử dụng để dạy hàng trăm kỹ sư từ Dropbox, Google, Uber, Yahoo và các công ty hàng đầu khác của Silicon Valley.
CoderSchool đã có hơn 3.500 người nộp đơn cho các khóa học. CoderSchool đã hoàn thành 19 lớp có đến 350 cựu sinh viên.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ CoderSchool kể từ khi được thành lập đến khi đi vào hoạt động ổn định như hiện nay thông qua các dịch vụ:
Thành lập công ty nước ngoài (gói chuyên nghiệp): Thực hiện từ ngày 01/04/2016 đến ngày 01/05/2016
Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài (góp vốn, chuyển đổi loại hình): Thực hiện từ ngày 01/04/2016 đến ngày 01/05/2016
Dịch vụ dành cho người nước ngoài (thẻ tạm trú): Thực hiện từ ngày 01/04/2016 đến ngày 01/05/2016
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Thay đổi địa chỉ): Thực hiện từ ngày 19/05/2016 đến ngày 26/05/2016
Dịch vụ dành cho người nước ngoài (Làm Visa và Công văn nhập cảnh cho 2 người): Thực hiện từ ngày 19/05/2016 đến ngày 30/05/2016
Dịch cho thuê văn phòng: Thực hiện từ 01/06/2016 đến ngày 31/12/2016

Website: http://www.coderschool.vn/