0948 68 2349

Đội ngũ nhân lực

Đội ngũ luật sư , chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm và am tường pháp luật

Đội ngũ Luật Sư

Trần Hoàng Luân

Luật sư - GĐ.Điều hành


Đội ngũ Luật Sư

Đặng Thị Hồng Tâm

Giám đốc tài chính


Đội ngũ Luật Sư

Hồ Sĩ Lưu

Luật sư


Đội ngũ Luật Sư

Nguyễn Văn Sang

Luật sư


Đội ngũ Luật Sư

Nguyễn Lại

Luật sư


Đội ngũ Luật Sư

Đặng Như Quỳnh

Luật sư


Đội ngũ Luật Sư

Phạm Anh Vũ

Luật sư


Đội ngũ Luật Sư

Nguyễn Mạnh Dũng

Luật sư


Đội ngũ Luật Sư

Park Sang Yeob

Chuyên gia đầu tư nước ngoài


Đội ngũ Luật Sư

Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Trần Hoàng Kiệt

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Văn Hiển

Chuyên viên tư vấn


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Thế Kỷ

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Bá Toàn

Tư vấn thuế - kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Tấn Bảo

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Thanh Bằng

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Hoài Tân

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Văn Tri

Tư vấn thuế - kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Trần Dịu My

Luật sư


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Mộng Cầm

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Thị Châu

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Thu Hà

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Hoàng Long

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Minh Hà

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Ái Nhân

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Quỳnh Mai

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Thị Xuân

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Thủy Tiên

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Mỹ Diệu

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Thanh Thưởng

Tư vấn doanh nghiệp


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Thảo Sương

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Mỹ Hạnh

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Hồng Nhung

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Ánh Nguyệt

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Diễm Cúc

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Đan Hạ

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý

Ngọc Anh

Tư vấn Thuế - Kế toán


Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý