0948 68 2349

Dịch vụ dành cho người nước ngoài

Tháng Mười Một 16, 2015

Temporary Residence Card in Vietnam

How to apply for a Temporary Residence Card in Vietnam. Welcome to the Website of The Vietnam National Law Consultancy Company, The Vietnam National Law Consultancy […]
Tháng Mười Một 16, 2015

VISA Issuance

How to apply for a VISA to Vietnam Welcome to the Website of The Vietnam National Law Consultancy Company, The Vietnam National Law Consultancy Company is […]
Tháng Năm 9, 2015

Đăng ký lao động cho người nước ngoài

ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG TY QUỐC LUẬT Công ty Quốc Luật xin tư vấn dịch vụ đăng ký lao động […]
Tháng Năm 9, 2015

Đăng ký cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG TY QUỐC LUẬT Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến […]
Tháng Năm 9, 2015

Cấp đổi bằng lái xe cho người nước ngoài

CẤP ĐỔI BẰNG LÁI XE CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG TY QUỐC LUẬT Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và […]
Tháng Năm 9, 2015

Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ […]
Tháng Năm 9, 2015

Cấp, gia hạn VISA cho người nước ngoài

CẤP, GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG TY QUỐC LUẬT Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến […]
Tháng Năm 9, 2015

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG TY QUỐC LUẬT Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ […]
Tháng Năm 9, 2015

Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài

CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI   TẠI QUỐC LUẬT   Tên Dịch vụ: Cấp mới giấy phép lao động cho người […]