0948 68 2349

GEORGE WASHINGTON

Trường quốc tế George Washington GWIS đã được thành lập tại Hoa Kỳ để giúp các học sinh phổ thông trung học Mỹ cũng như quốc tế được chuyển tiếp vào hệ thống giáo dục cao hơn tại các trường ở Hoa Kỳ. Mục tiêu của GWIS là trang bị cho từng em học sinh các kỹ năng cần thiết để có thể bước tiếp thành công vào các trường Cao đẳng, Đại học tại Hoa Kỳ mà các em đã có sự lựa chọn, và cung cấp cho các em những kiến thức vô giá cũng như kinh nghiệm sống và học tập sau này.
Trường quốc tế George Washington (GWIS) là hệ thống trường tư thục từ cấp tiểu học đến PTTH, có địa chỉ trụ sở chính tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ và các giảng viên quốc tế tạo thành một cộng đồng đa dạng có thể dưỡng dục, khuyến khích và đào tạo giáo dục học sinh một cách tốt nhất. Tập thể học sinh của chúng tôi bao gồm các học sinh địa phương, thường đến từ các trường tư thục nhỏ, cũng như học sinh quốc tế chuyển đến từ đất nước của họ.
Địa chỉ: 35 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ GWIS trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam:
Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài (Xin IRC, BRC, Stamps): Thực hiện từ ngày 21/09/2016

Website: http://gwis.edu.vn