0948 68 2349

THỰC PHẨM Á CHÂU

Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm ăn liền tại Việt Nam, cung cấp mỗi năm hàng tỉ bữa ăn ngon, chất lượng và tiện lợi cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Công ty đang tạo ra hơn 1.700 việc làm ổn định cho người lao động trên khắp đất nước.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ Thực phẩm Á Châu Tư vấn và Thành lập Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh
 Ngày nhận hồ sơ: 07/04/2015
Ngày hoàn thành: 10/04/2015

Website: http://www.asiafoods.vn/