0948 68 2349

INFOODCO

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (tên giao dịch quốc tế: Saigon Industrial Foodstuffs Joint stock company – viết tắt là INFOODCO) là doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA), vốn nhà nước chiếm tỷ trọng 51%, hoạt động trên các lĩnh vực như: phân phối sỉ và lẻ ngành hàng thực phẩm công nghệ, dịch vụ vận chuyển, cho thuê văn phòng, kho bãi, hợp tác đầu tư,…
Địa chỉ: 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (cụ thể là thay đổi Đại diện pháp luật và cổ đông)
Ngày nhận hồ sơ: 31/07/2015
Ngày hoàn thành: 03/08/2015

Website: http://infoodco.com.vn/