0948 68 2349

IUHLOTUS

Công ty IUHLOTUS được ra đời và phát triển nhằm mục đích đem lại tin cậy đảm bảo sức khỏe cho khách hàng trong việc sử
dụng nước uống đóng chau. Công ty IUHLOTUS sản xuất nước trên di chuyền hiện đại nhất hiện nay, sản phẩm của công ty
đã được viện pasteur chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Các máy móc thiết bị được chấp nhận bới bộ y tế
và các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ IUHLOTUS trong việc hoàn thành Dịch vụ Thành lập công ty
Ngày nhận hồ sơ: 11/08/2015
Ngày hoàn thành: 15/08/2015

Website: http://www.iuhlotus.com/