0948 68 2349

RADIUS ONLINE

RadiusOnline giúp các công ty tận dụng sức mạnh của tiếp thị trực tuyến và kỹ thuật số. RadiusOnline cung cấp kết hợp hoàn hảo công nghệ tiên tiến, dữ liệu và phân tích, công cụ tìm kiếm, khả năng hiển thị danh mục, và chiến lược để tối đa hóa thành công trực tuyến tại địa phương của họ.
Địa chỉ: Tòa nhà AoDai, tầng 9, 21 Nguyễn Trung Ngân, Quận 1, TP.HCM

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ RadiusOnline trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như sau:
Dịch vụ Thay đổi nội dung DKKD (Thay đổi ngành): Thực hiện từ ngày 11/12/2015 đến ngày 18/12/2015
Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài: Thực hiện từ ngày 16/10/2015
Dịch vụ BHXH & lao động: Thực hiện từ ngày 10/05/2016
Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài: Thực hiện từ ngày 01/07/2016 đến ngày 01/08/2016
Dịch vụ thay đổi nội dung DKKD (tăng vốn điều lệ): Thực hiện từ ngày 01/07/2016 đến ngày 08/07/2016

Website: http://www.radiusonline.com/