0948 68 2349

I MOVE

Công ty TNHH Tôi Di Chuyển (“iMoveCorp”) là một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân được thành lập tại Việt Nam, có văn phòng đặt tại 25-27 đuờng số 1, khu phố 3, Tổ 35, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM
iMovecorp cung cấp thông tin và phương tiện để có được Dịch Vụ Vận Chuyển do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển, Tài Xế hoặc người điều khiển phương tiện bên thứ ba cung cấp (“Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển”), có thể được yêu cầu thông qua việc sử dụng một Giải pháp mà iMovecorp cung cấp. Giải pháp iMovecorp bao gồm:
Một ứng dụng được Bạn tải về miễn phí và cài đặt trên thiết bị di động duy nhất của Bạn (điện thoại thông minh) (“Ứng Dụng”);
Taxi hoạt động hợp pháp ký kết hợp đồng với iMoveCorp (có thể mang logo iMovecorp)
Tất cả dịch vụ do iMovecorp cung cấp cho Bạn qua việc Bạn sử dụng Giải pháp được gọi là “Dịch Vụ”.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ iMoveCorp trong quá trình hoạt động kinh doanh với những dịch vụ sau:
Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài (góp vốn): thực hiện từ ngày 30/06/2016 đến 30/07/2016
Dịch vụ Thay đổi nội dung DKKD (Thay đổi thành viên nước ngoài): Thực hiện từ ngày 30/06/2016 đến ngày 07/07/2016
Dịch vụ Thay đổi nội dung DKKD (Thay đổi thành viên): Thực hiện từ ngày 14/09/2016 đến ngày 21/09/2016
Dịch vự Sở hữu trí tuệ: Thực hiện từ ngày 26/05/2017

Website: http://imovecorp.com