0948 68 2349

WORLD MEDIA

WORLD MEDIA luôn cố gắng hết sức để giúp doanh nghiệp của bạn sử dụng website và các cộng cụ Marketing Online một cách hiệu quả nhất; nhằm tăng cường quan hệ với công chúng, xây dựng những cộng đồng trên mạng để tạo những ấn tượng tốt cho thương hiệu.
QUỐC LUẬT hỗ trợ WORLD MEDIA những vấn đề thay đổi liên quan đến pháp lý như sau:
Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi thành viên): thực hiện từ ngày 03/07/2015 đến ngày 06/07/2015
Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi thành viên) : thực hiện từ ngày 14/03/2017 đến ngày 17/03/2017

Website: http://www.worldmedia.vn/