0948 68 2349

NÉT ĐẸP VIỆT

NÉT ĐẸP VIỆT chuyên cung cấp nhân sự: lễ tân, PG, MC, ca sĩ, nhân sự biểu diễn cho sự kiện…
Cung cấp trang thiết bị cho sự kiện: Âm thanh, ánh sáng…

QUỐC LUẬT đã cung cấp dịch vụ hỗ trợ NÉT ĐẸP VIỆT trong các dịch vụ pháp lý như sau:
Dịch vụ Thành lập công ty (gói chuyên nghiệp): Thực hiện từ ngày 01/11/2016 đến ngày 22/01/2016
Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi địa chỉ): Thực hiện từ ngày 17/11/2016 đến ngày 20/11/2016