0948 68 2349

Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam – Gói pháp lý

GÓI PHÁP LÝ

Chi tiết: Áp dụng cho khách hàng thực hiện theo ĐÚNG quy định và CHƯA CẦN sử dụng hóa đơn ngay sau khi thành lập

STT Tên dịch vụ Phí dịch vụ
1  Thành lập Doanh nghiệp gói PHÁP LÝ bao gồm:1.      Giấy phép Công ty

2.      Mã số thuế/ Mã số xuất nhập khẩu/ Mã số doanh nghiệp (Hoàn thành sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ)

3.      Con dấu Công ty

(Hoàn thành sau 05 ngày làm việc tiếp theo)

4.      Lập hồ sơ góp vốn/ sổ thành viên / cổ đông công ty

5.      Đăng bố cáo thành lập Công ty trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia 300.000đ/ lần (Quốc Luật sẽ giao giấy xác nhận và thông tin đăng bố cáo để Quý khách lưu tại Công ty)

6.      Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu tại các chi cục thuế cấp Quận, huyện

(Hoàn thành sau 01 ngày làm việc tiếp theo)

7.      Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ( được quyền in hóa đơn VAT)

(Hoàn thành sau 05 ngày làm việc tiếp theo)

8.      Ủy quyền thực hiện hồ sơ (Quý khách KHÔNG CẦN phải đi lên Sở Kế Hoạch và Công An PC64 để nhận hồ sơ, nhân viên Công ty Quốc Luật sẽ thực hiện theo sự ủy quyền của Quý khách)
Tổng thời gian hoàn thành: 11 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

2.500.000 đồng

Đã bao gồm toàn bộ phí liên quan

2  Kê khai + Đóng thuế môn bài 2015 (Áp dụng cho công ty vốn điều lệ dưới 2 tỷ)Lưu ý: Công ty Quốc Luật chỉ đóng giúp Quý khách và miễn phí dịch vụ

Hoàn thành ngay thời điểm khai thuế ban đầu

500.000 đồng
3  Báo cáo thuế  tháng đầu tiên (căn cứ theo ngày thành lập)Lưu ý: Từ tháng tiếp theo, Quốc Luật sẽ ký kết hợp đồng và tính chi phí dịch vụ kế toán từ 300.000 đồng/ tháng (tùy vào doanh thu và ngành nghề hoạt động) Miễn phí vì đáp ứng điều kiện
4  Đăng ký mua thiết bị token (thuế bị kê khai thuế qua mạng, bắt buộc sử dụng từ ngày 01/07/2013)-          Thời hạn : 4 năm phí 2.376.000 đồng

–          Thời hạn: 1 năm phí 1.089.000 đồng

Lưu ý: Công ty Quốc Luật chỉ đóng giúp Quý khách và miễn phí dịch vụ

Hoàn thành ngay thời điểm khai thuế ban đầu

1.089.000 đồng 2.376.000 đồng
TỔNG CỘNG 4.089.000 đồng 5.376.000 đồng

ĐẶC BIỆT : Công ty Quốc Luật Chỉ nhận thanh toán khi bàn giao giấy phép và con dấu