0948 68 2349

TDIG INVESTMENTS

TDIG Investments Vietnam là công ty tư vấn địch vụ định cư theo diện đầu tư (EB5,
mua bất động sản, đầu tư theo diện chính phủ…) kết hợp với các tập đoàn bất động sản đa quốc gia,
các tập đoàn công ty Luật nhằm đem đến cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp với phương châm An Toàn-Hiệu Quả-Trung Thực-Trách Nhiệm.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ TDIG Investments Vietnam trong các dịch vụ: thành lập công ty nước ngoài, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Ngày nhận hồ: 2/12/2015
Ngày hoàn tất thủ tục: 27/12/2015

Website: www.tdigvietnam.com