0948 68 2349

TÂN QUANG MINH

Công ty TNHH TÂN QUANG MINH được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2000. TÂN QUANG MINH hoạt động trên ba lĩnh vực chính: Dịch vụ tư vấn,
sửa chữa hoán cải cần cẩu, Sửa chữa, cung cấp thiết bị điện tàu thủy và Cung cấp thiết bị điện chống cháy nổ cho nhà máy, phân xưởng, kho bãi… từ đơn đến trọn gói.

QUỐC LUẬT đã cung cấp dịch vụ Thành lập công ty để giúp TÂN QUANG MINH có đầy đủ điều kiện đi vào hoạt động và phát triển cho đến ngày nay.
Thời gian nhận hồ sơ: 15/02/2016
Ngày hoàn thành: 07/03/2016

Website: http://tanquangminh.com.vn/