0948 68 2349

PROSHIP

Proship xây dựng loại hình dịch vụ giao hàng nhanh và thu hộ tiền của khách hàng một cách nhanh chóng, an toàn và giá cả tốt nhất. Tập trung vào 2 thị trường trọng điểm là Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nơi mà ngành thương mại điện tử đang phát triển không ngừng

Quốc Luật đã hỗ trợ Proship trong chặn đường kể từ khi thành lập và mở rộng kinh doanh đến những địa điểm mà Proship muốn đi đến, cụ thể:
Dịch vụ Tư vấn và Thành lập công ty: Thực hiện từ ngày 07/04/2015 đến ngày 18/04/2015
Dịch vụ Thành lập địa điểm kinh doanh: Thực hiện từ ngày 20/04/2015 đến ngày 27/04/2015
Dịch vụ Thành lập chi nhánh 2 tại Hà Nội: thực hiện từ ngày 15/06/2017 đến ngày 120/06/2015

Website: https://proship.vn/