0948 68 2349

MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN là một trong những công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và tư vấn môi trường được khách hàng tín nhiệm. Với phương châm “Trong sạch và phát triển” Công Ty Môi Trường Sài Gòn ra đời để sát cánh cùng doanh nghiệp bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, gồm các lĩnh vực như sau:
Tư vấn thiết kế , thi công và chuyển giao công nghệ cho các nhà máy xử lý nước cấp, nước thải
Tư vấn môi trường: lập báo cáo đánh giá tác động môi trường(DTM), lập đề án bảo vệ môi trường; cam kết đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, thực hiện giám sát môi trường định kỳ cho các nhà máy, xí nghiệp. Giấy phép đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường , Giấy phép khai thác nước ngầm, Trám lấp giếng khoan không khai thác đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, hồ sơ vệ sinh lao động, kiểm định an toàn…
Cung cấp hóa chất xử lý nước cấp, nước thải…
Tư vấn công nghệ sản xuất sạch hơn cho các nhà máy xí nghiệp

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN trong quá trình hoạt động kinh doanh với dịch vụ Thành lập công ty:
Thực hiện tháng 12/2015

Website: http://moitruongsaigon.com.vn