0948 68 2349

KL VIETNAM

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại KL Việt Nam đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực sau:
– Du lịch y tế bởi thương hiệu STVIKO
– Nhập khẩu và phân phối sản phẩm làm đẹp và tốt cho sức khỏe bởi thương hiệu BNB Shop
– Spa – Phẫu thuật thẩm mỹ: Định hướng hình thành hệ thống Trung tâm Spa – Phẩu thuật thẩm mỹ uy tín và đẳng cấp.
– Giáo dục – Đào tạo: Định hướng hình thành hệ thống Trung tâm đào tạo kỹ năng sống, phát huy năng khiếu và tư duy trẻ em.
– Klent Entertaiment
– Nhà hàng khách sạn
– Xây dựng và kinh doanh bất động sản: Dự án KL Tower
QUỐC LUẬT đã đồng hành và hỗ trợ KL VIỆT NAM kể từ khi thành lập đến khi hoạt động và phát triển như hiện nay, cụ thể như sau:
– Dịch vụ Thành lập công ty: Thực hiện từ ngày 08/07/2015 đến ngày 11/07/2015
– Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Thực hiện từ ngày 13/07/2015 đến ngày 16/07/2015
– Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi nhà đầu tư nước ngoài): Thực hiện từ ngày 11/08/2015 đến ngày 14/08/2015
– Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi ngành nghề kinh doanh): Thực hiện từ ngày 30/09/2015 đến ngày 03/10/2015
– Dịch vụ Thành lập công ty nước ngoài: Thực hiện từ ngày 16/10/2015 đến 01/12/2015
– Dịch vụ Tư vấn du lịch: Thực hiện ngày 25/04/2016
– Dịch vụ Làm con dấu tròn: Thực hiện ngày 01/12/2016 đến ngày 02/12/2016