0948 68 2349

HTM SAIGON

Hoạt động chính của Công ty Cổ phần Tổ hợp Dịch vụ HTM Sài Gòn là cung cấp tổng thể dịch vụ bảo vệ, dịch vụ quản lý tòa nhà và dịch vụ bất động sản. Bằng kinh nghiệm và khả năng quản lý trong lĩnh vực chuyên sâu.
Địa chỉ : R4-51 Hưng Gia 1, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ và đồng hành cùng HTM SAIGON kể từ khi thành lập và phát triển với những dịch vụ:
 Dịch vụ Thành lập công ty: Thực hiện từ ngày 16/12/2016 đến ngày 07/01/2017
 Dịch vụ Luật: Nhận hồ sơ thực hiện từ ngày 18/04/2017

Website: http://htmsaigon.com/