0948 68 2349

GREEN LIFE

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GREEN LIFECÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GREEN LIFE
Địa chỉ trụ sở 26 Chữ Đồng Tử, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ GREEN LIFE trong trình hoạt động công ty với các dịch vụ:

Dịch vụ Thành lập công ty (gói dịch vụ chuyên nghiệp): Thực hiện từ ngày 02/11/2016 đến ngày 24/11/2016
Dịch vụ BHXH và Lao động: Nhận hồ sơ từ ngày 18/05/2017