0948 68 2349

GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỜI SỐNG VÀ GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP kinh doanh về lĩnh vực:
– Sản xuất thực phẩm
– Buôn bán thực phẩm
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
Địa chỉ: số 305 đường số 1 tổ 2 khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỜI SỐNG VÀ GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh và mở rộng kinh doanh với các dịch vụ:
Dịch vụ Thành lập công ty (gói chuyên nghiệp): Thực hiện từ ngày 14/04/2016 đến ngày 10/05/2016
Dịch vụ Thành lập chi nhánh: Thực hiện từ ngày 11/11/2016 đến ngày 15/11/2016