0948 68 2349

DƯỢC SÀI GÒN

DƯỢC SÀI GÒN là một hệ thống phân phối thuốc chuyên nghiệp, rộng khắp cả nước trong nhiều năm qua.
Đồng thời, DƯỢC SÀI GÒN cũng là một trong các doanh nghiệp có doanh số cao nhất trong ngành dược cả nước (luôn đạt khoảng trên 1.000 tỷ đồng/năm), chiếm khoảng 10% thị phần cả nước. Hiện nay, công ty đang tiến hành ứng dụng hệ thống tin học ERP, CRM… với mục tiêu đem thuốc đến cho người tiêu dùng một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ DƯỢC SÀI GÒN trong Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Ngày nhận hồ sơ: 05/06/2015
Ngày hoàn thành: 08/06/2015

Website: http://www.sapharco.com/