0948 68 2349

DỆT HƯNG LONG

DỆT HƯNG LONG Chuyên sản xuất dây thun bản, dây thun tròn, dây luồn, dây đai. Chất liệu đa dạng 100% cotton, PE, Poly, Nylon, PP… Tiêu chuẩn 100% chất lượng hàng xuất khẩu.

QUỐC LUẬT đã cung cấp dịch vụ Làm hợp đồng giúp DỆT HƯNG LONG trong quá trình hoạt động
 Ngày nhận hồ sơ: 03/08/2015
Ngày hoàn thành: 15/08/2015

Website: www.dethunglong.com