0948 68 2349

ĐẠI MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI MINH
Địa chỉ: 32 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ ĐẠI MINH trong nhiều hoạt động pháp lý kể từ khi thành lập:
Dịch vụ Thành lập công ty: Thực hiện từ ngày 29/04/2016 đến ngày 20/05/2016
Dịch vụ Cho thuê văn phòng: Đăng ký sử dụng từ tháng 05/2016
Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi ngành nghề kinh doanh): Thực hiện từ ngày 27/05/2016 đến ngày 30/05/2016
Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tăng vốn điều lệ): Thực hiện từ ngày 12/05/2017 đến ngày 15/05/2017