0948 68 2349

BIDV

BIDV là ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, nằm trong khối ngân hàng Nhà nước và là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 1957, đến nay qua nhiều giai đoạn thay đổi và phát triển để tạo nên BIDV hưng thịnh nằm trong top những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam.
Trong giai đoạn 2010-2014, BIDV tiếp tục thể hiện trách nhiệm đối với phát triển cộng đồng thông qua nhiều dựán, chương trình an sinh xã hội tổng thể và dài hạn trên khắp địa bàn trên cả nước với tổng kinh phí hơn 1.200 tỷ đồng. Các hoạt động nổi bật: Hỗ trợ người nghèo, khắc phục thiên tai với tổng giá trị thực hiện là 200 tỷ đồng; Hỗ trợ giáo dục là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 60%), tập trung chủ yếu ở Miền núi Phía Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; Hỗ trợ y tế tập trung vào địa bàn nông thôn, vùng sâu vùng xa, trẻ em nghèo mắc trọng bệnh; Hỗ trợ xây dựng, tôn tạo các công trình văn hóa, lịch sử của quốc gia; Chương trình tặng quà tết cho người nghèo với 366 nghìn suất quà, tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng
BIDV cũng giữ vai trò hạt nhân trong cộng đồng doanh nghiệp vận động và ủng hộ công tác ASXH tại các nước bạn Lào, Campuchia, Myanmar, Cuba,…

Quốc Luật đã hỗ trợ BIDV trong các vấn đề pháp lý và hiện tại, cũng đang đồng hành cùng BIDV trên con đường hoạt động kinh doanh

Website: http://www.bidv.com.vn