0948 68 2349

AMIGO Iures

AMIGO Iures muốn làm ra những con mồi lure để câu cho thị trường Việt Nam! Bằng với việc xây dựng một thương hiệu hoàn toàn thuần Việt, chúng tôi có thể làm cho bộ môn câu lure của đất nước mình ngày càng trở nên phong phú và đa dạng.

QUỐC LUẬT đã hỗ trợ AMIGO Iures trong nhiều dịch vụ liên quan trong quá trình hoạt động công ty:
Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài (người nước ngoài góp vốn): Thực hiện từ ngày 05/12/2015 đến ngày 01/02/2016
Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài (hồ sơ góp vốn, tăng vốn điều lệ): Thực hiện từ ngày 26/07/2016 đến ngày 26/08/2016
Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi giấy phép kinh doanh): Thực hiện từ ngày 26/07/2016 đến ngày 29/08/2016
Dịch vụ Luật (Giấy phép hoạt động mua bán): Thực hiện từ ngày 28/07/2016 đến ngày 30/08/2016
Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Thay đổi ngành nghề kinh doanh): Thực hiện từ ngày 28/09/2016 đến ngày 10/10/2016

Website: http://www.amigolures.com/