0948 68 2349

Dịch vụ cung cấp

[et_pb_section fullwidth=”off” specialty=”on”][et_pb_column type=”3_4″ specialty_columns=”3″][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center”]

Dịch vụ công ty Quốc Luật cung cấp

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”cong ty 100 von viet nam” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

 

CÔNG TY 100% VỐN VIỆT NAM

 

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Đăng ký thành lập công ty” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-viet-nam/dang-ky-thanh-lap-cong-ty/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-viet-nam/thay-doi-noi-dung-dang-ky-kinh-doanh/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập chi nhánh Công ty” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-viet-nam/thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập văn phòng đại diện” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-viet-nam/thanh-lap-van-phong-dai-dien/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Giải thể Công ty – Doanh nghiệp” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-viet-nam/giai-the-cong-ty-doanh-nghiep/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Đăng ký dự án cho Công ty Việt Nam” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-viet-nam/dang-ky-du-an-cho-cong-ty-viet-nam/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong Công ty Việt Nam” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-viet-nam/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-mua-von-gop-trong-cong-ty-viet-nam/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”cong ty 100 von nuoc ngoai” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

 

CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

 

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập Công ty 100% Vốn đầu tư nước ngoài” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-nuoc-ngoai/thanh-lap-cong-ty-100-von-dau-tu-nuoc-ngoai/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-nuoc-ngoai/dang-ky-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập Công ty Liên doanh” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-nuoc-ngoai/thanh-lap-cong-ty-lien-doanh/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập văn phòng đại diện Công ty nước ngoài” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-nuoc-ngoai/thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập chi nhánh Công ty nước ngoài” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-nuoc-ngoai/thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-nuoc-ngoai/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Giải thể Công ty – Chi Nhánh – Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-nuoc-ngoai/giai-the-cong-ty-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-ty-100-von-nuoc-ngoai/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-gop-von-vao-cong-ty-viet-nam/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”thanh lap cong ty tai tphcm” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

 

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TPHCM

 

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 1″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-1/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 2″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-2/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 3″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-3/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 4″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-4/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 5″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-5/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 6″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-6/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 7″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-7/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 8″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-8/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 9″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-9/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 10″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-10/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 11″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-11/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận 12″ url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-12/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận Tân Phú” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-tan-phu/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận Bình Thạnh” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-binh-thanh/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận Thủ Đức” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-thu-duc/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận Tân Bình” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-tan-binh/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận Phú Nhuận” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-phu-nhuan/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận Gò Vấp” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-go-vap/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Quận Bình Tân” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-quan-binh-tan/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Huyện Bình Chánh” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-huyen-binh-chanh/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Huyện Cần Giờ” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-huyen-can-gio/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Huyện Củ Chi” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-huyen-cu-chi/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Huyện Nhà Bè” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-huyen-nha-be/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Thành lập công ty tại Huyện Hóc Môn” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/thanh-lap-cong-ty-tai-huyen-hoc-mon/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”dich vu danh cho nguoi nuoc ngoai” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

DỊCH VỤ DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/dich-vu-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai/cap-moi-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/dich-vu-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai/gia-han-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Cấp, gia hạn VISA cho người nước ngoài” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/dich-vu-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai/cap-gia-han-visa-cho-nguoi-nuoc-ngoai/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/dich-vu-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai/nguoi-nuoc-ngoai-mua-nha-tai-viet-nam/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Cấp đổi bằng lái xe cho người nước ngoài” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/dich-vu-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai/cap-doi-bang-lai-xe-cho-nguoi-nuoc-ngoai/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Đăng ký cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/dich-vu-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai/dang-ky-cap-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Đăng ký lao động cho người nước ngoài” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/dich-vu-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai/dang-ky-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”so huu tri tue” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Đăng ký nhãn hiệu – Thương hiệu hàng hóa” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/so-huu-tri-tue/dang-ky-nhan-hieu-thuong-hieu-hang-hoa/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Định giá thương hiệu” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/so-huu-tri-tue/dinh-gia-thuong-hieu/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Đăng ký Bảo hộ Sáng chế – giải pháp hữu ích” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/so-huu-tri-tue/dang-ky-bao-ho-sang-che-giai-phap-huu-ich/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/so-huu-tri-tue/dang-ky-bao-ho-kieu-dang-cong-nghiep/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Đăng ký Bảo hộ Quyền tác giả – Quyền liên quan” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/so-huu-tri-tue/dang-ky-bao-ho-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại – Franchise” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/so-huu-tri-tue/dich-vu-dang-ky-nhuong-quyen-thuong-mai-franchise/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”luat su” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

LUẬT SƯ

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Tư vấn luật hợp đồng” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/luat-su/tu-van-luat-hop-dong/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Tư vấn pháp luật lao động” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/luat-su/tu-van-phap-luat-lao-dong/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Luật sư dành cho doanh nghiệp” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/luat-su/luat-su-danh-cho-doanh-nghiep/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Luật sư riêng dành cho gia đình” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/luat-su/luat-su-rieng-danh-cho-gia-dinh/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Luật sư riêng dành cho cá nhân” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/luat-su/luat-su-rieng-danh-cho-ca-nhan/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”cong chung hop dong giao dich” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG – GIAO DỊCH

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi, cho thuê, góp vốn” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-chung-hop-dong-giao-dich/cong-chung-hop-dong-chuyen-nhuong-tang-cho-chuyen-doi-cho-thue-gop-von/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Công chứng các việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-chung-hop-dong-giao-dich/cong-chung-cac-viec-cong-chung-hop-dong-giao-dich-khac/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Công chứng di chúc, lưu giữ di chúc” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-chung-hop-dong-giao-dich/cong-chung-di-chuc-luu-giu-di-chuc/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-chung-hop-dong-giao-dich/cong-chung-viec-sua-doi-bo-sung-huy-bo-hop-dong-giao-dich/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-chung-hop-dong-giao-dich/cong-chung-hop-dong-uy-quyen-giay-uy-quyen/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-chung-hop-dong-giao-dich/cong-chung-hop-dong-kinh-te-thuong-mai-dau-tu-kinh-doanh/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản, hợp đồng vay tiền” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-chung-hop-dong-giao-dich/cong-chung-hop-dong-the-chap-cam-co-tai-san-hop-dong-vay-tien/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản, từ chối nhận di” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-chung-hop-dong-giao-dich/cong-chung-van-ban-thoa-thuan-phan-chia-di-san-khai-nhan-di-san-tu-choi-nhan-di/”]

 

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Blurb” title=”Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn, cho thuê nhà” url_new_window=”off” icon_placement=”left” font_icon=”R” use_icon=”on” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_color=”#1fa0e3″ circle_color=”#2caaca” circle_border_color=”#2caaca” animation=”right” background_layout=”light” text_orientation=”center” url=”http://www.quocluat.com/cong-chung-hop-dong-giao-dich/cong-chung-hop-dong-mua-ban-tang-cho-gop-von-cho-thue-nha/”]

 

[/et_pb_blurb][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_sidebar admin_label=”Sidebar” orientation=”left” area=”sidebar-1″ background_layout=”light” /][/et_pb_column][/et_pb_section]