0948 68 2349

Các dịch vụ liên quan dành cho công ty 100% vốn Việt Nam

STT Dịch vụ Đơn giá (VNĐ)
1 Thành lập chi nhánh – Văn phòng đại diện (Cty mẹ tại TP. HCM) 700.000
2 Thành lập chi nhánh – Văn phòng đại diện (Cty mẹ tại tỉnh/TP khác) 1.500.000
3 Thay đổi nội dung ĐKKD của doanh nghiệp (tên cty, trụ sở, ngành nghề, vốn) 700.000
4 Thay đổi thành viên/ cổ đông/ đại diện pháp luật – Bán doanh nghiệp tư nhân 700.000
5 Giảm vốn (không được giảm vốn đối với cty TNHH 1 TV, Cty cổ phần) 1.200.000
6 Tăng vốn đối với cty cổ phần 1.200.000
7 Bổ sung ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ 700.000
8 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (TNHH <-> CP, TNHH 1 TV <-> TNHH) 1.200.000
9 Chuyển đổi DNTN => Cty TNHH, TNHH 1TV 2.000.000
10 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ Văn phòng đại diện 700.000
11 Cấp phó bản 700.000
12 Thủ tục khắc dấu tại CA TP. HCM (chưa bao gồm phí dấu: đồng 350.000, hộp: 450.000) 200.000
13 Đăng ký MST doanh nghiệp/ cá nhân 200.000
14 Lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông – Chứng nhận góp vồn thành viên/ cổ đông 200.000
15 Đăng bố cáo thành lập/thay đổi 250.000
16 Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế cho cty mới thành lập 750.000
17 Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế, giải trình với cơ quan thuế và làm thủ tục mua hóa đơn 500.000
18 Soạn thảo hồ sơ báo cáo thuế không phát sinh chứng từ 300.000
19 Soạn thảo hồ sơ báo cáo thuế có phát sinh chứng từ 1.000.000
20 Dịch vụ kế toán trọn gói (Báo cáo thuế, ghi chép sổ sách, quyết toán quý, quyết toán năm, báo cáo thống kê, mua hóa đơn, tư vấn thuế, đại diện doanh nghiệp làm việc với CQ thuế. Thỏa thuận
21 Đăng ký khai trình sử dụng lao động, thang bảng lương, thỏa ước la động, nội quy lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thỏa thuận
22 Đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa: Thương hiệu, tên cty, nhãn hiệu, logo, slogan 1.600.000
23 Đăng ký mã số mã vạch 8 số 3.000.000
24 Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng cho doanh nghiệp 300.000
25 Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD với cơ quan thuế 200.000
26 Thực hiện thủ tục chuyển quản lý thuế qua Chi cục thuế khác quận 1.000.000
27 Giải thể Công ty Thỏa thuận