0948 68 2349

Các dịch vụ liên quan công ty có vốn đầu tư nước ngoài

STT Nội dung dịch vụ Đơn giá (VNĐ)
1 Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TP. HCM 6.000.000
2 Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, VPĐD, kho,trung tâm 10.000.000
3 Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc: xưởng sản xuất. 20.000.000
4 Thay đổi tên công ty, chuyển trụ sở, vốn, thành viên 10.000.000
5 Thay đổi bổ sung ngành nghề có liên quan với dự án 10.000.000
6 Cấp phó bản 2.000.000
7 Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp 10.000.000
8 Giải thể Tùy trường hợp
9 Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần của công ty Việt Nam 6.000.000

Đã bao gồm phí nhà nước