Tư vấn thành lập công ty giám định

Tư vấn thành lập công ty giám định

Tư vấn thành lập công ty giám định

Tư vấn thành lập công ty giám định – Thủ tục thành lập văn phòng giám định tư pháp – trình tự, thành phần hồ sơ thành lập văn phòng giám định tư pháp như thế nào?

Xem thêm: thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

1. Trình tự thực hiện:
– Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
– Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp. Công chức Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.
– Bước 3: Đến hẹn, tổ chức mang giấy biên nhận đến tại Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp nhận giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.

2. Thành phần hồ sơ:
– Đơn đề nghị đăng ký hoạt động.
– Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.
– Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật này.
– Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.

Thời hạn giải quyết:
– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp. Trường hợp không cho phép thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Giám đốc Sở Tư pháp.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân (Giám định viên tư pháp).
+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.
+ Lệ phí (nếu có): Không
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không
+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giám định viên tư pháp được thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có đủ các điều kiện sau đây:
– Có từ đủ 05 năm trở lên là giám định viên tư pháp trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng;
– Có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám định tư pháp.
– Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập Văn phòng giám định tư pháp.

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về thành lập công ty giám định.
Công ty Quốc Luật
Tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí: (08) 38 20.29.29
Hotline: 0972 088 488
Email: vanphonghcm@quocluat.vn
Skype: hoangluan.nationallaw
Yahoo: tuvan.quocluat

Chuyên viên tư vấn

 

Trần Hoàng Luân

Lawyer Manager - Advisory

0972088488


Đặng T. Hồng Tâm

DN - Thuế - Kế Toán

0911532929


 

Dịu My

Tư vấn doanh nghiệp

0911553434


Ái Nhân

Tư vấn doanh nghiệp

0911530808


Hoàng Kiệt

Tư vấn doanh nghiệp

0911680238


Ngọc Bích

Tư vấn Thuế - Kế toán

0911559119


Văn Tri

Tư vấn Thuế - Kế toán

0911530707


Mỹ Hạnh

Tư vấn Thuế - Kế toán

0911554884


Minh Hà

Lao động & BHXH

0911551717


Thế Kỷ

Tư vấn doanh nghiệp

0911540077


Đan Hạ

Tư vấn Thuế - Kế toán

0911552425


Diễm Cúc

Tư vấn Thuế - Kế toán

0911556446