0948 68 2349

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn

Thành lập công ty TNHH cần tối thiểu bao nhiêu vốn?

Pháp luật doanh nghiệp hiện nay không quy định về số vốn tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp nói chung. Câu trả lời cho mức vốn tối thiểu cần có để thành lập công ty thì còn phụ thuộc vào việc doanh nghiệp bạn đăng ký ngành, nghề kinh doanh gì.

Chỉ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu vốn pháp định thì mới đòi hỏi mức vốn khi đăng ký kinh doanh. Để cho bạn dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ chia việc mở công ty rơi vào 02 nhóm ngành, nghề kinh doanh cụ thể.

Nhóm thứ nhất: nhóm ngành, nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định

Nếu các ngành, nghề doanh nghiệp bạn đăng ký có ngành, nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định để hoạt động, thì mức vốn tối thiểu để thành lập công ty lúc này chính bằng với mức vốn quy định của ngành, nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định đó.

Vốn pháp định sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ấn định và sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà có các điều kiện khác nhau tương ứng với mức vốn cần có tối thiểu để duy trì hoạt động và phát triển công ty theo đúng lĩnh vực đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi muốn mở công ty.

Nhóm thứ hai: nhóm ngành, nghề kinh doanh không yêu cầu vốn pháp định

Ngoại trừ những ngành, nghề đã quy định ở nhóm thứ nhất, thì những ngành nghề thuộc nhóm này khi thành lập doanh nghiệp bạn sẽ không phải mất một đồng vốn nào cả.

Với nhóm ngành, nghề này, pháp luật hoàn toàn không quy định số vốn tối thiều và tối đa khi thành lập công ty. Cho nên, việc đăng ký vốn điều lệ của công ty bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào quy mô hoạt động dự kiến, kế hoạch chi tiêu tài chính, ngành, nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bạn để nghiên cứu được một con số hợp lý nhất.

Vốn đăng ký kinh doanh để thành lập một công ty bao gồm 4 loại vốn kinh doanh cơ bản:

1. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty Việt Nam được doanh nghiệp tự do đăng ký mà không bị ràng buộc với các quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên về việc chịu trách nhiệm trên số vốn của công ty khi thành lập thì tùy theo loại hình thành lập doanh nghiệp mà công ty nên đăng ký vốn sao cho thích hợp. Vốn điều lệ ảnh hưởng đến thuế môn bài của doanh nghiệp đóng hàng năm như sau:

Với vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống mức thuế môn bài là 2.000.000 đồng/ năm;

Vốn điều lệ trên 10 tỷ mức thuế môn bài là 3.000.000 đồng/ năm;

Ví dụ như: Bạn đăng ký vốn điều lệ là 1 tỷ đồng, nhưng bạn không cần phải chứng minh bạn có 1 tỷ đồng đó. Nếu đăng ký vốn điều lệ 1 tỷ đồng (nhỏ hơn 10 tỷ) bạn phải đóng thuế môn bài là 2 triệu cho 1 năm.

2. Vốn pháp định.

Vốn pháp định được quy định theo danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. Các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định:

Thành lập ngân hàng, quỹ tín dụng

 • NHTM nhà nước, NHTM cổ phần, NH liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài, NH đầu tư, NH hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân TW: Vốn pháp định 3000 tỷ VNĐ;
 • Chi nhánh NH nước ngoài: Vốn pháp định 15 triệu USD;
 • NH chính sách, NH phát triển: Vốn pháp định 5000 tỷ VNĐ;
 • Qũy tín dụng nhân dân cơ sở: Vốn pháp định 0.1 tỷ VNĐ;
 • Hồ sơ chứng minh vốn pháp định: Giấy phép của ngân hàng nhà nước.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng:

 • Công ty tài chính: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ;
 • Công ty cho thuê tài chính: Vốn pháp định 150 tỷ VNĐ;

Kinh doanh BĐS:

Công ty kinh doanh BĐS: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ.

Dịch vụ đòi nợ:

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ.

Dịch vụ bảo vệ:

Công ty dịch vụ bảo vệ: Vốn pháp định 2 tỷ VNĐ.

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

 • Công ty kinh doanh môi giới Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định 5 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại theo quy định.

Sản xuất phim:

 • Thành lập công ty hoạt động về sản xuất phim: Vốn pháp định 1 tỷ VNĐ.
 • Hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại.

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp.

Kinh doanh vận chuyển hàng không:

a. Vận chuyển hàng không quốc tế:

 • Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ;
 • Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 800 tỷ VNĐ;
 • Khai thác > 30 tàu bay: Vốn pháp định 1000 tỷ VNĐ;

b. Vận chuyển hàng không nội địa.

 • Khai thác 1-10 tàu bay: Vốn pháp định 200 tỷ VNĐ;
 • Khai thác 11-30 tàu bay: Vốn pháp định 400 tỷ VNĐ;
 • Khai thác > 30 tàu bay: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ.

c. Chứng minh vốn: Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:

 • Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ;
 • Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: Vốn pháp định 10 tỷ VNĐ;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Kinh doanh hàng không chung:

 • Công ty kinh doanh về hàng không chung: Vốn pháp định 50 tỷ VNĐ;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Dịch vụ kiểm toán:

 • Công ty dịch vụ kiểm toán: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ ( áp dụng kể từ ngày 1/1/2015);
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định;
 • Ghi chú: Áp dụng đối với công ty TNHH.

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất:

a. Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

 • Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trục thuộc trung ương: Vốn pháp định 5 tỷ VNĐ
 • Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ
 • Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ

b. Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông:

 • Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 100 tỷ VNĐ
 • Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ

c. Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất:

 • Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 20 tỷ VNĐ
 • Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo): Vốn pháp định 300 tỷ VNĐ
 • Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện: Vốn pháp định 500 tỷ VNĐ
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh:

 • Công ty hoạt động lĩnh vực Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh: Vốn pháp định 30 tỷ VNĐ
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định

3. Vốn ký quỹ

Vốn ký quỹ thuộc vốn pháp định nhưng bắt buộc doanh nghiệp phải có số tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng trong suốt thời gian hoạt động của công ty.

Ví dụ: Thành lập công ty dịch vụ đòi nợ hoặc công ty bảo vệ yêu cầu vốn ký quỹ ngân hàng là 2 tỷ đồng.

4. Vốn góp của tổ chức/ cá nhân nước ngoài.

Người nước ngoài có thể góp vốn với một tỷ lệ nhất định vào công ty Việt Nam hoặc sử dụng toàn bộ vốn ngoại để thành lập cty 100% vốn nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

CÔNG TY QUỐC LUẬT

Giấy phép hoạt động: 0312513670

Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 85 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM

Tổng đài tư vấn miễn phí: (028) 38 20 29 29 (20 line)

Hotline 1: 0948 68 2349 : Gặp Mr.Luân

Hotline 2: 0911 53 2929 : Gặp Mrs.Tâm

Email: vanphonghcm@quocluat.vn

Website: www.quocluat.com

Chuyên viên tư vấn

 

Trần Hoàng Luân

Lawyer Manager - Advisory

0948682349


Đặng T. Hồng Tâm

DN - Thuế - Kế Toán

0911532929


 

Dịu My

Tư vấn doanh nghiệp

0911553434


Hoàng Kiệt

Tư vấn doanh nghiệp

0911680238


Ái Nhân

Tư vấn doanh nghiệp

(028) 38 20 29 29


Ngọc Bích

Tư vấn Thuế - Kế toán

(028) 38 20 29 29


Văn Tri

Tư vấn Thuế - Kế toán

(028) 38 20 29 29


Lê Thị Xuân

Tư vấn Thuế - Kế toán

028) 38 20 29 29


Minh Hà

Lao động & BHXH

028) 38 20 29 29


Thế Kỷ

Tư vấn doanh nghiệp

028) 38 20 29 29


Thị Châu

Tư vấn Thuế - Kế toán

028) 38 20 29 29


Diễm Cúc

Tư vấn Thuế - Kế toán

028) 38 20 29 29


Nguyễn Thị Sương

Tư vấn Thuế - Kế toán

028) 38 20 29 29


Thu Hà

Tư vấn doanh nghiệp

028) 38 20 29 29


Ngọc Uyên

Tư vấn doanh nghiệp

028) 38 20 29 29


Mỹ Diệu

Tư vấn Thuế - Kế toán

028) 38 20 29 29


Bình An

Tư vấn doanh nghiệp

028) 38 20 29 29