0948 68 2349

Hoang Luan

November 16, 2015

Coporate & Merger and Aquisition (M&A)

Our corporate team takes pride in its broad based cross-border practice and handles a wide spectrum of M&A and corporate transactions. Welcome to the Website of […]
November 16, 2015

Contract Disputes

Contracts clearly spell out the obligations and rights of all parties. However, disputes could still arise when one party fails to fulfil the terms spelled out […]
May 12, 2015
Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ ở Quận 1

Thành lập công ty tại Quận 1

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN 1 Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty tại quận 1? Bạn muốn tìm một dịch […]
May 12, 2015
Đăng ký thành lập doanh nghiệp ở TPHCM

Đăng ký thành lập công ty

Chỉ với 1.500.000 đồng (Đã bao gồm Phí nhà nước: 1.000.000 đồng), Quý khách sẽ được thành lập doanh nghiệp trọn gói, Quý khách chỉ thanh […]
May 11, 2015
Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ ở Quận 2

Thành lập công ty tại Quận 2

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN 2 Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty tại quận 2? Bạn muốn tìm một dịch […]
May 11, 2015
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY QUỐC LUẬT Nội dung của việc thay đổi đăng ký kinh doanh gồm […]
May 10, 2015
Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ ở Quận 3

Thành lập công ty tại Quận 3

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN 3 Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty tại quận 3? Bạn muốn tìm một dịch […]
May 10, 2015
Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ ở Quận 4

Thành lập công ty tại Quận 4

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẬN 4 Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty tại quận 4? Bạn muốn tìm một dịch […]
May 10, 2015
Thành lập chi nhánh công ty ở TPHCM

Thành lập chi nhánh Công ty

THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI CÔNG TY QUỐC LUẬT   A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC: 1. Tư vấn trước khi thành lập chi nhánh công ty: […]
May 9, 2015

Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn, cho thuê nhà

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO, CHO THUÊ NHÀ Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các […]
May 9, 2015

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản, từ chối nhận di

CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN, KHAI NHẬN DI SẢN, TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN Công ty Quốc Luật chuyên tư […]
May 9, 2015

Công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản, hợp đồng vay tiền

Công chứng Chứng nhận hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản, hợp đồng vay tiền tại Quốc Luật Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, […]
May 9, 2015

Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh

Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến công chứng […]
May 9, 2015

Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền

Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến công chứng […]
May 9, 2015

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến công chứng […]
May 9, 2015

Công chứng di chúc, lưu giữ di chúc

Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến công chứng […]
May 9, 2015

Công chứng các việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác

Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến công chứng […]
May 9, 2015

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi, cho thuê, góp vốn

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO, CHUYỂN ĐỔI, GÓP VỐN BẰNG QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Quốc Luật chuyên tư vấn, soạn thảo […]
May 9, 2015

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại – Franchise

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại – Franchise Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho […]
May 9, 2015

Đăng ký Bảo hộ Quyền tác giả – Quyền liên quan

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được […]